Home / Speelgoed / Ontwikkeling

Doel: stimuleert verstandelijke ontwikkeling

Een kind moet in zijn leven veel leren. Lezen, rekenen en taal zijn hier grote voorbeelden van. Wat is er leuker dan dit op een speelse manier te doen. De spellen kunnen solitair gespeeld worden en zijn speciaal gericht op ruimtelijk en wiskundig inzicht en taalontwikkeling.

We hebben vele spellen die aansluiten bij de leeftijd van uw kind.

Voorbeelden van ontwikkelings-materiaal


Leen iedere 3 weken, 3 stuks speelgoed voor € 32,50 per jaar.