Home / Contact / Lid worden

De abonnementen gaan in op de datum die op het inschrijfformulier staat vermeld. Abonnementen worden na de afgesproken periode automatisch verlengd tenzij 1 maand voor het aflopen van het abonnement schriftelijk is doorgegeven dat men het abonnement wenst te beëindigen.

Particulier

Jaarabonnement

Kwartaalabonnement

€ 32,50

€ 9,50

Hiervoor mogen 3 stuks (buiten)speelgoed per keer geleend worden voor een periode van 3 weken. Daarbij mag ook extra een puzzel worden meegenomen.

Instellingen

Voor instellingen zoals scholen, peuterspeelzalen, e.d. bedraagt een jaarabonnement € 55.-.

Zij mogen 5 stuks speelgoed per keer lenen voor een periode van 6 weken.

Knipkaart

Met een zogenaamde knipkaart kunt u éénmalig 3 stuks speelgoed lenen. De kaart kost € 3,50. U kunt de knipkaart natuurlijk ook aan iemand cadeau geven. De knipkaart heeft een geldigheidsduur van zes maanden.

Ook een abonnement in de vorm van een cadeaukaart is mogelijk.