Home / Anbi-status

De Stichting Speel-O-Theek Hoogeveen, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van De Stichting Speel-O-Theek Hoogeveen, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer 8160.83009

Contact gegevens

Bezoek adres:

Uitleen & Activiteitencentrum Speel-O-Theek Hoogeveen “De Speelerbreedte” 7906GA Hoogeveen

Contact gegevens, Secretariaat Speelotheek Hoogeveen:

info@speelotheekhoogeveen.nl of secetaris@speelotheekhoogeveen.nl

Per post : Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen

Telefoon : 0640368075

Onze doelstellingen

*   Groei van het aantal betalende abonnementhouders (particulieren en instellingen).

En minimaal het gelijk houden van het aantal leners.

*   Voldoende budget voor meer/nieuw speelgoed; ook voor speciale (doel)groepen zoals: visueel beperkte mensen, mensen met autisme, alsook mensen met een (verstandelijke) beperking en voor specifieke leeftijdscategorieën.

*       Voldoende medewerkers, om zonder problemen de huidige openingstijden te kunnen handhaven.

*       Nog meer uitdragen dat de Speel-o-theek bijdraagt aan de vergroting van duurzaamheid.

*       Blijvend en meer samenwerken met stichtingen, scholen en organisaties.

*       Zorgen voor een nette en doeltreffende huisvesting.

*       Zorgen voor ondersteuning en opleiding van de medewerkers.

*       Deelnemen aan activiteiten zoals o.a. in de Tamboerhoofdlijnen van het beleidsplan.

De Speel-o-theek blijft nastreven om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden door middel van spel en speelmateriaal voor:

.         Jong, oud, beperkt of niet beperkt.

.         Kinderen, al dan niet met een ontwikkelingsprobleem.

.         Verstandelijk- en lichamelijk beperkte mensen.

.         Zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Speel-o-theek wil dit bereiken door:

·         Het aanbieden van verantwoord speelmateriaal.

·         Het geven van toegespitste voorlichting.

·         Het bieden van een ontmoetingsplaats.

·         Het realiseren van werk en snuffelstageplekken.

·         Het meedoen aan/van het organiseren activiteiten voor relevante

          doelgroepen.

·         Blijven onderzoeken naar een bredere uitleg van een Speel-O-Theek.  

Denk aan bijv; meer voor ouderen en dementerende medeburgers.

. De werving voor meer abonnees en werken aan meer naamsbekendheid.

  

Taakstellingen vanaf 2020 zijn:

·        Benaderen van bedrijven, stichtingen, verenigingen en scholen.

·        Verhoging van het aantal betalende abonnees (individuele- en

         instellingen) tot minimaal 200.

·        Verhoging aantal uitleningen tot minimaal 2500 stuks.

·        Een sluitende begroting met minimaal € 1.000,- tot € 1.500,- voor

         nieuw speelgoed.

·        Voldoende vrijwilligers werven.

·        Continu werken aan de naamsbekendheid via de website, Facebook en

         andere PR- activiteiten.

·        Continueren fondswerving (aandachtspunt: Bedrijven). Niet alleen

         financieël, maar ook in natura.

·        Communiceren met de Gemeente Hoogeveen over subsidiehoogte

         (afhankelijk van aantal betalende abonnees).

 ·       Voortzetten samenwerking met de Bibliotheek, het Zwembad, Bureau

         Jeugdzorg, Promens Care, CJG, SWW, NSGK, het Alfa College, de

         Gemeente, het Taalhuis etc.

. Continueren van het Kindpakket met de gemeente.

·        Het opstellen van een beleidsplan 2020-2025 (met inspraak van alle medewerkers), voor beleid en missie op lange en korte termijn.

·        Het verder uitbouwen van Facebook-activiteiten.

·        De website optimaliseren en uit te breiden.

Het bestuur

https://www.speelotheekhoogeveen.nl/speel-o-theek-2/o

Beloningsbeleid

Voor alle medewerkers, zowel bestuur als uitleenmedewerkers, speelgoedcommissie en de “Doe groep” geld een: geen vergoedings-beleid, dit betekend dat geen van de medewerkers een vergoeding ontvangt voor hun werkzaamheden, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Jaarverslagen

https://www.speelotheekhoogeveen.nl/speel-o-theek-2/jaarstukken/

Financieel overzicht incl. Balans

download hier het financierloverzicht incl de balansen