Home / Spelregels

Dit zijn de spelregels waar wij en u zich aan moeten houden.

Schoonmaken / tellen

Abonnees zijn verplicht de aantallen te tellen voordat het mee naar huis genomen word. Mocht er een onderdeel ontbreken of beschadigd te zijn, dan dient dit te worden gemeld aan de balie. U voorkomt hiermee problemen bij het inleveren. Na de uitleenperiode dient het speelgoed nageteld en schoon ingeleverd worden. De medewerkers van de Speel-O-Theek zien hier op toe.

Boete en Schade

Als het speelgoed te laat wordt ingeleverd, is een boete verschuldigd. Deze boete bedraagt € 0,15 per stuk per dag (uitgaande van het aantal openingsdagen van de Speel-O-Theek). Bij beschadiging van het geleende materiaal wordt een vergoeding vastgesteld. Het minimum bedrag is € 2,50. Wanneer het beschadigde en/of ontbrekende deel duurder is, dan wordt door de Speelgoedcommissie een vergoeding vastgesteld. De lener is verantwoordelijk voor het geleende speelgoed. Schade door normale slijtage wordt niet beboet.

Vermissing

Als er van het geleende materiaal onderdelen ontbreken, heeft men de keus om, óf het speelgoed opnieuw te lenen en thuis te zoeken naar het vermiste onderdeel, óf een vergoeding te betalen. Deze vergoeding is minimaal € 2,50. (Zie ook Boete en Schade.) De vergoeding wordt niet terugbetaald als men het ontbrekende deel later dan 2 weken alsnog terugbrengt.