Nieuwsbrief februari-maart 2012

Hallo allemaal,

vitrineIn deze (korte) winterperiode hebben veel kinderen heerlijk buiten kunnen spelen op het ijs. Dat gaat binnenkort veranderen, want de dooi komt eraan. Maar ook dan kunnen ze prima buiten spelen, want we hebben intussen een heel mooie collectie buitenspeelgoed. Een goed idee voor de komende voorjaarsvakantie?

De Speel-O-Theek heeft de afgelopen weken bepaald niet stil gezeten. We hebben o.m. de samenwerking met de Centrale Bibliotheek verstevigd. Sinds kort staat in de Bieb een vitrine met foldermateriaal en speelgoed om de bezoekers te wijzen op de mogelijkheden van het lenen van speelgoed. Maar de samenwerking gaat verder.

Tijdens het game-weekend, dat de Bibliotheek in de voorjaarsvakantie organiseert, is er op 26 februari een bijzondere activiteit: Gamen zonder stekker. Wij stellen een groot aantal spellen beschikbaar. Voor deelname, opgave en/of verdere informatie, kijk dan maar even op onze website of die van de Bieb: www.bibliotheekhoogeveen.nl

In de lokale pers heeft u ook kunnen lezen dat de Speel-O-Theek Hoogeveen mee doet met de NL-Doet-dag. Op vrijdag 16 maart gaan we de magazijnruimte, waar het buitenspeelgoed staat opgeslagen, onder handen nemen. Meer en betere verlichting, zodat u nog beter kunt zien welk mooi buitenspeelgoed we allemaal beschikbaar hebben. De wanden worden van een nieuwe verflaag voorzien en we gaan een (groot) bord ophangen waar we de namen van de huidige (en nieuwe) sponsoren op gaan vermelden. Het Oranje Fonds (die de NL-Doet-dag organiseert) komt ook op dat bord te staan, want ze hebben € 500,- toegezegd voor deze 'klus'. Kijk maar eens op onze website voor meer details.

We hebben echter nog wel een paar vrijwilligers nodig om deze klus te klaren. Bent u een beetje handig en hebt u vrijdag 16 maart een dagdeel beschikbaar? Meldt u a.u.b. voor 1 maart aan via ons e-mailadres. Wij zorgen voor koffie/thee en (indien nodig) voor broodjes tijdens de lunch. Bent u minder handig met hamer en kwast maar u wilt ons op een andere manier helpen als vrijwilliger/ster? Laat het ons a.u.b. weten.

Tot slot wijzen we u nog even op onze website. Daar staat (steeds meer) informatie over allerlei activiteiten en andere bijzonderheden die voor u en uw kinderen van belang kunnen zijn.

Met vriendelijke groet (en graag tot ziens).

Geu Sturing, secretaris/pr