Nieuwsbrief mei 2012

Hallo allemaal,

De zomer staat voor de deur. Al werkt de temperatuur nog niet echt mee, het is tochecht waar. Maar zowel bij mooi als slecht weer kunnen uw kinderen fijn blijven spelen.Deze Speel-O-Theek heeft haar assortiment speelgoed weer flink kunnen uitbreiden,dank zij een paar (grote) sponsors. Kom gerust eens kijken en laat uw kind maar eensiets nieuws uitzoeken.


In de afgelopen maanden zijn ook een paar nieuwe initiatieven gestart:1. De club van 50; en 2. Themakisten.

1. De club van 50

De ‘Club van 50’ richt zich op bedrijven/ondernemers in deze regio. Zij kunnenvoor € 50,- per jaar een 2-tal jaarabonnementen krijgen voor hun personeel.Goed idee, toch? Op de website staat hierover meer. Misschien handig om uw(eventuele) werkgever hier eens op te wijzen? Hoe meer abonnees, hoe meeren gevarieerder speelgoed wij kunnen aanbieden.

 

2. Themakisten

tandarts2Heeft uw kind enige angst voor de tandarts?Dan kunt u vanaf medio mei 2012 deThemakist Tandarts lenen. Hierin zit materiaaldat op een speelse en leerzame manier uw kindvoorbereid op een bezoek aan de tandarts. Onzeabonnees kunnen dit gratis lenen; niet-abonneeskunnen deze Themakist lenen door gebruik temaken van een zgn. knipkaart (éénmalig € 3,50).
En dit is niet het enige thema. Er staan ruim 15 Themakisten op stapel, zoalsZiek zijn/ Ziekenhuis; Geboorte; Omgaan met geld; Verlies/overlijden; etc.Dus hou de website in de gaten, maar ook in de Speel-O-Theek zelf wordt ditaangegeven.
En mocht het uiteindelijk toch mooi (buitenspelen-) weer worden, dan kunt u nunog beter ons assortiment buitenspeelgoed bekijken en uitzoeken. De indeling enverlichting in ons ‘magazijn’ is in het kader van de NL-Doe-dag flink verbeterd. Kom dus maar eens langs.
Tot slot: De crea-club voor meisjes (6-12 jaar) komt voor de zomervakantie nog twee keer bij elkaar. Op woensdag 9 mei en 13 juni; van 13.30 tot 15.30 uur. 


Met vriendelijke groet (en graag tot ziens).Geu Sturing, secretaris/pr