Spelregels

Abonnementen

 Een particulier jaarabonnement kost € 32,50. Een particulier kwartaalabonnement kost € 9,50.

Hiervoor mogen 3 stuks speelgoed of verkleedkleren  per keer geleend worden voor een periode van 3 weken. Daarbij mag ook  extra een puzzel worden meegenomen.

Voor instellingen zoals scholen, peuterspeelzalen, e.d. bedraagt een jaarabonnement € 55.-. Zij mogen 5 stuks speelgoed per keer lenen voor een periode van 6 weken.

De abonnementen gaan in op de datum die op het inschrijfformulier staat vermeld.

Abonnementen worden na de afgesproken periode automatisch verlengd tenzij 1 maand voor het aflopen van het abonnement schriftelijk is doorgegeven dat men het abonnement wenst te beëindigen.

Knipkaart

Met een zogenaamde knipkaart kunt u éénmalig 3 stuks speelgoed lenen. De kaart kost € 3,50.  U kunt de knipkaart  natuurlijk ook aan iemand cadeau geven. De knipkaart heeft een geldigheidsduur van zes maanden.

Partysetkaart

Een bedrijf, instelling, school of particulier  kan voor 1 week 6 stuks speelgoed  lenen uit onze Partysetmap   De kosten hiervoor zijn € 9,50 incl. reserveringskosten.  Het speelgoed in deze partyset is uitermate geschikt voor feesten en speldagen. 

Themaboxen

Een themabox geldt als 1 stuks speelgoed. Per uitleenbeurt mag men 1 themabox lenen. Voor niet-abonnee's kost het lenen van een thamabox € 3,50 (knipkaart), waarbij tevens een borg van € 30,- is verschuldigd..

Verlengen/reserveren

Geleend speelgoed kan 1 x worden verlengd; daarna dient het te worden ingeleverd. Verlengen kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch (tijdens de openingstijden). Ook bestaat de mogelijkheid speelgoed te reserveren. De kosten hiervoor bedragen € 0,50 per stuk.

Muziekbladen

Bij een muziekinstrument mogen 3 muziekbladen geleend worden. Dit geldt als 1 stuk speelgoed. De muziekbladen kunnen ook zonder muziekinstrument geleend worden. 3 muziekbladen tellen dan als 1 stuk speelgoed.

Schoonmaken / tellen

Abonnees zijn verplicht de aantallen te tellen voordat het mee naar huis genomen word. Mocht er een onderdeel ontbreken of beschadigd te zijn, dan  dient dit te worden gemeld aan de balie.  U voorkomt hiermee problemen bij het inleveren. Na de uitleenperiode dient het speelgoed nageteld en schoon ingeleverd worden. De medewerkers/sters van de Speel-O-Theek zien hier op toe.

Boete en Schade

Als het speelgoed te laat wordt ingeleverd, is een boete verschuldigd.  Deze  boete bedraagt € 0,15 per stuk per dag (uitgaande van het aantal openingsdagen van de Speel-O-Theek). Bij beschadiging van het geleende materiaal wordt een vergoeding vastgesteld. Het minimum bedrag is € 2,50.  Wanneer het beschadigde en/of ontbrekende deel duurder is, dan wordt door de Speelgoedcommissie een vergoeding vastgesteld. De lener is verantwoordelijk voor het geleende speelgoed. Schade door normale slijtage wordt niet beboet.

Vermissing

Als er van het geleende materiaal onderdelen ontbreken, heeft men de keus om óf het speelgoed opnieuw te lenen en thuis te zoeken naar het vermiste onderdeel óf een vergoeding te betalen. Deze vergoeding is minimaal € 2,50. (Zie ook Boete en Schade.)De vergoeding wordt niet terugbetaald als men het ontbrekende deel later dan 2 weken alsnog terugbrengt..

 

Hoogeveen, april 2016